Người đăng: quantrivien - Ngày đăng: 23/05/2024

Cập nhật ngay iOS 17.5.1 để khắc phục lỗi vô cùng khó chịu

Apple vừa phát hành iOS 17.5.1 (và iPadOS 17.5.1) chỉ một tuần sau khi iOS 17.5 (và iPadOS 17.5) ra mắt. iOS 17.5.1 là một trong những bản cập nhật nhỏ của hệ điều hành iOS 17...