Người đăng: quantrivien - Ngày đăng: 25/10/2022

Cập nhật ios 16.1 Những thay đổi trong phiên bản Beta này

Phiên bản Beta 16.1 được phát hành dành cho các nhà phát triển đã xuất hiện chỉ sau hai ngày khi iOS 16 chính thức cho phép người dùng tải về và nâng cấp. Bản...